Ποιοι ειμαστε

<p align="center"

Το GreekLIS σημαίνει Greek Librarians and Information Scientists. Είμαστε μία ομάδα βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης και μελετάμε πως οι Web 2.0 υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης 2.0 (Library 2.0).

Σκοπός της ομάδας

Σκοπός μας είναι η συλλογή, καταγραφή και παρακολούθηση των εξελίξεων στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης και στη συνέχεια, η διάδοση και ενημέρωση των εν λόγω εξελίξεων και καινοτομιών, καθώς και η επιμόρφωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Στην ιστοσελίδα αυτή θα δημοσιεύουμε τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

Μελλοντικά οι στόχοι μας εστιάζονται στα εξής:

στην επιμόρφωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα,

-στην ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες (όποτε αυτή είναι εφικτή),

-στην συγγραφή άρθρων, συγκέντρωση βιβλιογραφιών πάνω στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Οι GreekLIS είναι οι

Ιωάννα Ανδρέου, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού.

Πανωραία Γαϊτάνου, Βιβλιοθηκονόμος MSc, Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη.

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Γεωργία Κατσαρού, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών/ College Year in Athens.

Δαμιάνα Κουτσομίχα, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή, Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Συντονίστρια της Ομάδας για το 2011)

Βέρα Κριεζή, Βιβλιοθηκονόμος MSc, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδουρη», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Συν-συντονίστρια της Ομάδας για το 2011)

Πωλίνα Μπορίσοβα, Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Μουσείο Μπενάκη (Συντονίστρια της Ομάδας για το 2010 )

Συνεργάτες της Ομάδας GreekLIS

Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ευάγγελος Μπάνος, Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του site.

Όραμα της ομάδας

Το όραμα της ομάδας εστιάζεται στη δημιουργία ενός πρωτοπόρου ανθρωποκενρικού δικτύου, το οποίο αποσκοπεί από την μία πλευρά στην κατανίκηση των δυσκολιών και των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιβλιοθηκονομίας και από την άλλη πλευρά στην πρόοδο και την ωρίμανση της επαγγελματικής συνείδησης και συνοχής.

(Το λογότυπο της ομάδας και του προγράμματος Greek Learning 2.0 τα έχει σχεδιάσει η Μαρία Κοτάνογλου)

«Web 1.0 took people to information, Web 2.0 will take information to the people» (Miller 2005)

Library 2.0 is «The application of interactive, collaborative, and multi-media web-based technologies to web-based library services and collections» (Maness 2006)

Αρέσει σε %d bloggers: