Άρθρα της Wikipedia στον Κατάλογο;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι, και προέρχεται από την Αμερικανική Ήπειρο, φυσικά. Μπορούμε να δούμε το παράδειγμα της  State Library of Kansas η οποία έχει συμπεριλάβει στον κατάλογό της λήμματα της γνωστής μας Wikipedia. Μου έκανε αρκετά καλή εντύπωση η ενέργεια αυτή της State Library of Kansas και ιδιαίτερα το πόσο εκτιμούν την ποιότητα των λημμάτων της Wikipedia, ώστε να τα ενσωματώσουν στον κατάλογό τους.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Τι μπορεί να προσφέρει ένας OPAC 2.0

Η τεχνολογία του Web 2.0 αύξησε τις προσδοκίες των χρηστών οι οποίοι θέλουν να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών.
Αυτές οι προσδοκίες καλύπτονται από τον OPAC 2.0 ο οποίος παρέχεται πλέον από διάφορα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών, τουλάχιστον μερικώς.

Μερικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας OPAC 2.0:

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανάλογα με τη συχνότητα που εμφανίζεται ο όρος τον οποίο ψάχνουμε.
Καθαρότερο interface (με πιο πολλά στοιχεία ανά εγγραφή, όπως σχόλια, κριτικές κ.α.).
Ορθογράφο ο οποίος καταλαβαίνει και διορθώνει τα ορθογραφικά και συνταχτικά λάθη και προτείνει το σωστό όρο (ή και καθιερωμένο όρο), όπως γίνεται για παράδειγμα στην αναζήτηση του Google. Αυτό γίνεται με την ενσωμάτωση ορθογραφικού λεξικού (και στα Ελληνικά) στον OPAC. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

LibraryThing and OPACs

LibraryThing for Libraries

Το γνωστό στους περισσότερους βιβλιοθηκονόμους εργαλείο κοινωνικής καταλογογράφησης LibraryThing πρωτοπορεί προσθέτωντας μια εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες, όπως σύννεφα επισημειώσεων (tag clouds) και προτάσεις βιβλίων, μας εκπλήσει γνωρίζοντάς μας την υπηρεσία LibraryThing for Libraries (LTFL).

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

OPAC 2.0

Μετά τους όρους Web 2.0 και Library 2.0 εμφανίστηκε και ο όρος OPAC 2.0 για να περιγράψει τους διαδραστικούς online καταλόγους βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Web 2.0.

Στο κατάλογο νέας γενιάς (OPAC 2.0) ο χρήστης μπορεί να κάνει εξειδικευμένη αναζήτηση, με τον OPAC να μαντεύει και να του προτείνει άλλα θέματα που πιθανών να τον ενδιαφέρουν. Μπορεί ο χρήστης να ψάξει με λέξη – κλειδί ή κάποιο όρο την ίδια στιγμή που ο OPAC καταλαβαίνει και διορθώνει τα ορθογραφικά και συνταχτικά λάθη και προτείνει το σωστό όρο (ή και καθιερωμένο όρο).
Αυτό γίνεται με την ενσωμάτωση ορθογραφικού λεξικού (και στα Ελληνικά) στον OPAC.
Ο OPAC 2.0 υποστηρίζει επίσης RSS feed και έχει μηχανισμούς που επιτρέπουν στο χρήστη να αφήσει τα σχόλια και τις απόψεις του.
Επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ του καταλόγου και του ίδιου του χρήστη αφού ο τελευταίος μπορεί, αφού διαβάσει ένα βιβλίο να το βαθμολογήσει, να το σχολιάσει, να το προτείνει και να του βάλει ένα χαρακτηρισμό ετικέτα (tag) για να μπορεί ο ίδιος αλλά και οι άλλοι χρήστες να το βρουν κάτω από αυτή.

Τα εμπορικά συστήματα βιβλιοθηκών λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη τους αυτή τη τεχνολογία και προσπαθούν να την ενσωματώσουν στους OPACs τους.

Τέτοιου είδους προσπάθειες γίνονται όμως και από λογισμικά ανοικτού κώδικα:

http://bonariabiancu.wordpress.com/2007/07/20/vufind-the-open-source-opac-20/

http://maisonbisson.com/blog/post/11133/